The Konik King project

Kunnen Konikpaarden onder begeleiding van verschillende trainers getraind worden tot gedomesticeerd paard? Dit is waar het Konik King project om draait, verschillende geselecteerde trainers mogen een jaar werken met een in de "natuur" geboren Konik.

Konik makeover

Het konikpaard is een paard dat veelvoudig voorkomt in Nederlandse natuurgebieden, doordat de populaties groeien en gebieden te klein zijn eindigen veel van de dieren bij de slacht.

 

Volgens veel natuur organisaties zijn de dieren ongeschikt om particulier te houden. Wij gaan proberen in samenwerking met geselecteerde paarden trainers om een aantal Konik paarden een jaar lang te volgen op hun weg naar gedomesticeerd paard. 


Proeven van bekwaamheid

Ieder kwartaal word er een proef van bekwaamheid bij de trainers afgenomen met hun Konik. Hierbij gaat het niet om winnen of verliezen maar wordt tussendoor gekeken hoe ver ze in het proces zijn met hun Konik. We kunnen het project in principe beginnen met 15 trainers en bij de laatste proef nog steeds 15 trainers hebben.

Proef van bekwaamheid 1 - trailer laden

proef van bekwaamheid 2 - obstakel training

proef van bekwaamheid 3 - zadelen + op stappen

proef van bekwaamheid 4 - laatste rijproef